odzież używana

 

Regulamin

odzież używana 2

 


Właścicielem strony internetowej www.hurtowniaodziezyuzywanej.com.pl oraz wszystkich podstron w obrębie tej domeny jest firma:

 

MANDORA Rafał Łapiński
Łapy Kołpaki 33a
18-100 Łapy
NIP: 9661880994 | REGON: 200115910
konto mBank: 94 1140 2004 0000 3102 4472 6033

 

Firma MANDORA Rafał Łapiński zajmuje się importem towaru tzw. "niesortu" z Unii Europejskiej oraz dalszą odsprzedażą tego towaru w mniejszych partiach do klientów, którzy poprawnie wypełnią formularz zamówienia na stronie internetowej www.hurtowniaodziezyuzywanej.com.pl

 


 

1. Czytając, przeglądając, używając lub kupując towar tzw. "niesort" na stronie www.hurtowniaodziezyuzywanej.com.pl oraz wszystkich podstronach w obrębie tej domeny, akceptujesz zasady zawarte w Regulaminie znajdującym się na tej stronie.

 

2. Strona www.hurtowniaodziezyuzywanej.com.pl oraz wszystkie podstrony w obrębie tej domeny zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Każdą osobę w jakikolwiek sposób wykorzystującą stronę www.hurtowniaodziezyuzywanej.com.pl oraz wszystkie podstrony w obrębie tej domeny obowiązuje aktualny Regulamin.

 

3. Jeśli nie zgadzasz się z Regulaminem, nie odwiedzaj strony www.hurtowniaodziezyuzywanej.com.pl oraz wszystkich podstron w obrębie tej domeny oraz nie składaj zamówień na towar tzw. "niesort" na stronie www.hurtowniaodziezyuzywanej.com.pl oraz wszystkich podstronach w obrębie tej domeny.

 

4. Na łamach strony www.hurtowniaodziezyuzywanej.com.pl oraz wszystkich podstronach w obrębie tej domeny następuje sprzedaż towaru tzw. "niesortu".

 

5. W czasie korzystania ze strony www.hurtowniaodziezyuzywanej.com.pl oraz wszystkich podstron w obrębie tej domeny możesz zostać proszony o podanie niektórych danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub też w inny sposób. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie większej ilości danych osobowych. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do realizacji zamówień. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której one dotyczyły.

 

6. Na podstawie przepisów art. 23 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101, poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Mandora Rafał Łapiński udostępnionych przeze mnie w formularzach zamówień na stronach www.hurtowniaodziezyuzywanej.com.pl oraz wszystkich podstronach w obrębie tej domeny swoich danych osobowych dla celów marketingowych i reklamowych.

 

7. Na podstawie przepisów art. 10 Ustawy z dn. 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z 2002r.) wyrażam zgodę na przesyłanie przez Mandora Rafał Łapiński na wskazany w formularzach zamówień adres elektroniczny ofert specjalnych i informacji handlowej.

 

8. Oświadczam, że dane osobowe wpisywane w formularzach zamówień na stronach www.hurtowniaodziezyuzywanej.com.pl oraz wszystkich podstronach w obrębie tej domeny podałem (-am) zgodnie z prawdą, dobrowolnie i zostałem (-am) poinformowany (-a) o przysługującym mi prawie wglądu w niniejsze dane, prawie ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu co do ich przetwarzania oraz prawie do cofnięcia każdej z ewentualnie wymienionych zgód w powyższym oświadczeniu.

 

9. Składając zamówienia na stronie www.hurtowniaodziezyuzywanej.com.pl oraz wszystkich podstronach w obrębie tej domeny oświadczam, że zostałem poinformowany (-a), że towar sprzedawany za pośrednictwem www.hurtowniaodziezyuzywanej.com.pl oraz wszystkich podstron w obrębie tej domeny może być bardzo różnej jakości ponieważ jest to tzw. "niesort" czyli towar różnej postaci i w różnej formie zbierany w krajach Unii Europejskiej. Towar tzw. "niesort" jest to towar na który mogą składać się bardzo różne rzeczy i przedmioty. Akceptując regulamin oświadczam, że zostałem poinformowany (-a), że kupuję towar tzw. "niesort" i mogę otrzymać towar częściowo zniszczony lub nienadający się do użytku.

 

10. Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne towarów sprzedawanych na stronach www.hurtowniaodziezyuzywanej.com.pl oraz wszystkich podstronach w obrębie tej domeny jest wyłączona w całości.

 

11. Sprzedawca, czyli firma Mandora Rafał Łapiński nie pogarsza jakości towaru (w szczególności nie wyjmuje z towaru najlepszych sztuk oraz nie dokłada gorszego towaru). Sprzedawca, czyli firma Mandora Rafał Łapiński zajmuje się importem towaru tzw. "niesortu" z krajów Unii Europejskiej i taki też towar w mniejszych partiach sprzedaje klientom, którzy prawidłowo wypełnią formularz zamówienia na stronie www.hurtowniaodziezyuzywanej.com.pl oraz wszystkich jej podstronach.

 

12. Sprzedawany towar tzw. "niesort" na stronach www.hurtowniaodziezyuzywanej.com.pl oraz wszystkich podstronach w obrębie tej domeny jest to towar niesortowany przed sprzedażą i firma Mandora Rafał Łapiński nie ponosi odpowiedzialności za jego stan i jakość.

 

13. Towar tzw. "niesort" typu "door2door" to towar zbierany bezpośrednio z domów w krajach Unii Europejskiej. "Niesort" typu "charity" to towar zbierany ze sklepów charytatywnych w krajach Unii Europejskiej.

 

14. Niepoprawnie wypełnione formularze zamówień na stronach www.hurtowniaodziezyuzywanej.com.pl oraz wszystkich podstronach w obrębie tej domeny będą ignorowane.

 

15. Wszelkie uwagi itp. odnośnie jakości zakupionego towaru tzw. "niesortu" wymagają formy pisemnej - listu poleconego wysyłanego za potwierdzeniem odbioru na adres firmy Mandora Rafał Łapiński. Wszelkie inne formy zgłaszania uwag itp. będą natychmiast ignorowane.

 

16. Składając zamówienie przez telefon oświadczam, że akceptuję Regulamin opublikowany na tej stronie.

 

17. Wszystkie oferty na stronie www.hurtowniaodziezyuzywanej.com oraz wszystkich podstronach w obrębie tej domeny mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

  

 Copyrights © 2006-2017 hurtowniaodziezyuzywanej.com.pl

Kontakt:
handlowy@hurtowniaodziezyuzywanej.com.pl
 

  Hurtownia Odzieży Używanej
Udany Start

woj. Podlaskie, Łapy Kołpaki 9


czynne: 10:00 - 18:00
tel.: 784 650 316

konto mBank:
94 1140 2004 0000 3102 4472 6033